0
กลอนเศรษฐกิจพอเพียง กลอนแปด 4บท กลอนเหล่านี้เรานำมาจากอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นตัวอย่าง ในการแต่งกลอน กลอนเศรษฐกิจพอเพียง แก่คนอื่นๆ หวังว่า คงเป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับ ผู้ที่สนใจ 

อยู่พอตน คนไทยที่ใช้อยู่

ลองตรอง ดูซิใครได้พร่ำสอน
พ่อหลวงไทย ทรงตรัสไว้ดั่งให้พร
เป็นคำสอน กล่อมเกลาใจได้ผลดี

อยู่พอเพียง เลี้ยงตนฝึกฝนเถิด
ให้บังเกิด ความเคยชิน ทุกถิ่นที่
ทำประจำ เรื่อยไป จะได้ดี
ดังได้มี ตัวอย่าง ที่สร้างนาม


สิ่งสำคัญนั่นหรือคือประหยัด
เศรษฐกิจไม่ติดขัดขจัดเสี้ยนหนาม
เน้นรายรับรายจ่ายให้พองาม
ทั่วเขตคามหากทำได้ไม่ระทม

ความพอเพียงเพียงพอไม่ก่อหนี้
ชีวิตนี้จะมีสุขทุกข์ไม่ข่ม
ความพอดีดีหนักหนาน่านิยม
ร่วมชื่นชมตามรอยบาทชาติเจริญ

เครดิต เวป กูรูกูเกิ้ล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง; รองเท้า new balance; กู้เงิน