0
ด้วยความรักห่วงใยประชาราษฎร์           องค์พระบาททรงให้ได้ศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา                       ไทยถ้วนหน้ารับมาใส่เกล้าตน
ให้รู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพ                             เพื่อเร่งรีบหนีไปไกลขัดสน
ภมิคุ้มกันสร้างได้ในบัดดล                          มีเหตุผลและเป็นคนพอประมาณ
 
เงินด่วนออนไลน์; กู้เงิน; แอพกู้เงิน; เงินด่วนทันใจ; สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000; หาเงินด่วน; ยืมเงิน 3000 ด่วน; เงินกู้ด่วน; ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน; แอพยืมเงิน; กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ; เงินด่วนบัตรประชาชนใบเดียว; เงินด่วนนอกระบบ; ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้; บัตรยูเมะพลัส และ เงินด่วน 10 นาที โอนเข้าบัญชี