0
     เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต                   ตามแนวคิดนำร่องของพ่อหลวง
ทรงเป็นดั่งร่มไทรไทยทั้งปวง                   พระทรงห่วงชาวประชาข้าบาทไทย
ทรงชี้นำแนวทางสร้างอาชีพ                     ดุจประทีปส่องทางสว่างไสว
ตามวิถีแปรเปลี่ยนเวียนหมุนไป                ของโลกในปัจจุบันที่ผันแปร
รู้จักเดินสายกลางทางชีวิต                        ไม่ยึดติดจิตใจให้แน่วแน่
พึ่งตนเองก่อนจะให้ใครดูแล                     จึงจักแก้ปัญหาอย่าท้อใจ
ความพอเพียงเพียงพอที่พ่อสอน              ล้วนสะท้อนภูมิปัญญาล้ำค่าได้
พลิกชีวิตที่ลำบากยากเข็ญใจ                     หากเราใช้ความพอเพียงเพื่อเลี้ยงตน
ทรัพยากรมากมายมีหลายหลาก                ที่เกิดจากธรรมชาติไม่ขัดสน
รู้จักกินรู้จักใช้ไม่อับจน                              ประมาณตนไว้เถิดเกิดผลดี
ไม่ดิ้นรนขวนขวายให้เป็นทุกข์                 แค่เราสุขแบบพอเพียงเยี่ยงวันนี้
ตั้งมั่นในคุณธรรมนำชีวี                              สมกับที่องค์พ่อหลวงทรงห่วงใย.

เงินด่วนออนไลน์; กู้เงิน; แอพกู้เงิน; เงินด่วนทันใจ; สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000; หาเงินด่วน; ยืมเงิน 3000 ด่วน; เงินกู้ด่วน; ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน; แอพยืมเงิน; กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ; เงินด่วนบัตรประชาชนใบเดียว; เงินด่วนนอกระบบ; ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้; บัตรยูเมะพลัส และ เงินด่วน 10 นาที โอนเข้าบัญชี